Gereformeerde Kerk

Graaff-Reinet

Wie is ons?

ons is 'n Gereformeerde Kerk en vorm deel van die Gereformeerde Kerke van Suid-Afrika

Ons glo dat ons hier in die Karoo-dorpie, Graaff-Reinet, vergader, beskerm en onderhou word deur God self. Ons onderskryf die Drie Formuliere van Eenheid: Die Nederlandse Geloofsbelydenis, Heidelbergse Kategismus en die Dordtse Leerreels. Jesus Christus roep ons deur Sy Gees en Woord om as 'n eenheid Hom, ons mede-gelowiges en die gemeenskap te dien met die gawes wat Hy gee. Ons doen dit met oorgawe en blydskap, met die oog gerig op die dag wat ons weer ons Heiland sal sien, net soos Hy opgevaar het, as Hy weer kom!

Preke

Get it on Google Play

Ou-Testament

Nuwe-Testament

Belydenisskrifte

Luister In

ons eredienste word Sondae om 09:30 uitgesaai

Luister Nou

Meer Inligting

ons erediens-adres en tye, sosiale media en ander inligting

Eredienste

Elke Sondag 09h30
78 Bourke straat
Graaff-Reinet
6280

Kerkkantoor

Tel: 063 182 3654
kantoor@gkgraaff-reinet.co.za

Sosiale Media

Predikant

ds. Marnix Boersema marnix@scriptura.co.za

Skriba

oudl. Morne van Jaarsveld morne@montego.co.za

Konsulent

Predikant van GK Middelburg - Kaap